/ БИДНИЙ ТУХАЙ / ТЦА-ны бүтцийн нэгж / Техник замын хяналтын хэлтэс / ТЕХНИК ЗАМЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ТЕХНИК ЗАМЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Замын зохион байгуулалт, хяналтын тасаг 

Хөдөлгөөн зохицуулалт, гудамж зам түүний төхөөрөмжид хяналт тавих, хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгсэлд засвар, үйлчилгээ хийлгэх, зөвшөөрлийн систем, хөдөлгөөн зохион байгуулалтай холбоотой стандарт, заавар, журам заавар боловсруулах үндсэн чиг үүрэгтэй. 

Техникийн хяналтын тасаг

Тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр хөдөлгөөгд оролцох журмын хэрэгжилт, авто замын төлөвлөлт, зам барилгын ажил, ашиглалтын явцад хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдаж байгаа эсэх болон нийтийн тээврийн үйлчилгээ, замын орчимд ажил үйлчилгээ явуулахтай холбоотой норм дүрэм,стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих чиг үүрэгтэй. 

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ