/ БИДНИЙ ТУХАЙ / ТЦА-ны бүтцийн нэгж / Урдчилан сэргийлэх хэлтэс / УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЭЛТЭС

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЭЛТЭС

         Гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг цуглуулж судалгаа, дүн шинжилгээ хийх замаар гарч буй зам тээврийн ослын шалтгаан, нөхцлийг тогтоох, гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагыг өмчийн хэлбэр харгалзахгүй татан оролцуулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон хууль тогтоомжийг иргэдэд мэдээллэх, сурталчлах, сургалт зохион байгуулах, зөвлөмж өгөх, гарч болзошгүй осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэд олон нийтийн аюулгүй амар тайван хөдөлгөөнд оролцох нөхцлийг бүрдүүлэх чиг үүрэгтэй ажиллаж байна. 

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ