/ БИДНИЙ ТУХАЙ / ТЦА-ны билэг тэмдэг / ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ БИЛЭГДЭЛ

ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ БИЛЭГДЭЛ

Тээврийн цагдаагийн албаны таних тэмдгийн загварыг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын  2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/241 дүгээр тушаалаар баталжээ.

Ялалт, амжилт, хөгжил дэвшил, мандан бадрахыг бэлгэдсэн улаан өнгөөр хөвөөлсөн, саруул тунгалаг, хөх тэнгэрийг бэлгэдсэн цэнхэр дэвсгэр дээр Цагдаагийн байгууллагын бэлгэ тэмдгийг оройн хэсэгт байрлуулж, алтан нарны цацраг мэт бүх газарт тусаж, хууль сахиулах агуулгыг илэрхийлсэн.

Албаны үйл ажиллагаа, тээврийн салбарын онцлогийг харуулсан автомашин, онгоц, галт тэргийг дүрслэн, тасралтгүй эргэлдэх, механикжсан техникийг илтгэх араа, нөгөө талаас аливаа тээврийн хэрэгслийн хүрдийг илэрхийлсэн дүрсийг доод хэсэгт голлуулан байрлуулсан.

Таних тэмдгийн хүрээний дотор талд ариун нандиныг бэлгэдсэн цагаан өнгийн дэвсгэр дээр чандмань хэлбэрээр өнгөрсөн, эдүгээ, ирээдүй цагийг илэрхийлсэн тунгалаг хөх өнгөтэй “Дөрвөн зүг найман зовхис” тэмдэгт байрлуулж, агаар, газар, усанд хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах утгыг агуулсан.  

Таних тэмдгийн хүрээний зүүн болон баруун хэсэгт Тээврийн цагдаа гэсэн үгийг Монгол бичгээр бичиж, доод хэсэгт TRANSPORTATION POLICE гэсэн үгийг латин үсгээр, таних тэмдгийн дэвсгэрийн өнгөтэй ижил тунгалаг хөх өнгөөр бичсэн.

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ