/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үеийн мэдээлэл / ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 140-Р СУРГУУЛИЙН АВТО ЗАМ, ОРЧНЫГ СТАНДАРТАД НИЙЦҮҮЛЭН ТОХИЖУУЛЛАА

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 140-Р СУРГУУЛИЙН АВТО ЗАМ, ОРЧНЫГ СТАНДАРТАД НИЙЦҮҮЛЭН ТОХИЖУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтсээс дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газартай хамтран Ерөнхий боловсролын 140 дүгээр сургуулийн ойр орчмын авто замыг "Сургууль орчмын бүс-Техникийн ерөнхий шаардлага" стандартад нийцүүлэн тохижууллаа.

Уг ажлын хүрээнд хурд сааруулагч, авто замын тэмдэг, тэмдэглэл, тусгаарлах хайс, зогсоолын талбай зэргийг хийж гүйцэтгэн, хүүхдийг гарч болзошгуй зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлж ажиллаа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ