/ / ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН ХОХ ХОРИРЛЫГ ТАНИУЛАХ ҮЗҮҮЛЭН СУРГАЛТ

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН ХОХ ХОРИРЛЫГ ТАНИУЛАХ ҮЗҮҮЛЭН СУРГАЛТ

Уг сургалтын гол онцлог нь хүүхэд багачууд замын хөдөлгөөнд явган болон зорчигч хэлбэрээр оролцохдоо Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчвөл ямар хор уршиг дагуулдаг, зам тээврийн осол ямар шалтгааны улмаас хэрхэн гардаг, түүний улмаас хүн эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө хэрхэн хохирох эрсдэлтэй байдаг талаар орлон тоглогчид жүжиглэж үзүүлсэн юм.

Учир нь Замын хөдөлгөөнд оролцогч дундаас хамгийн эмзэг нь “Хүүхэд” бөгөөд тэдэнд зам тээврийн осол, гэмтлийн хор уршиг, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэлж, ярихаас илүүтэй үүнийгээ бодитоор, танин мэдэх, үйлдлээр харуулсан нь хамгийн үр дүнтэй байлаа.   

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ