/ / ЦУВРАЛ-5: ЯВГАН ЗОРЧИГЧИЙН ҮҮРЭГ

ЦУВРАЛ-5: ЯВГАН ЗОРЧИГЧИЙН ҮҮРЭГ

Замын хөдөлгөөний дүрмийн шинэчилсэн найруулгын 5.12-ын

 • "б"-д "Явган зорчигч нь зам хөндлөн гарч байхдааалгуурлах,эргэж буцах"
 • "в"-д "Зорчих хэсгээр явж байхдаа утсаар ярих, гар утас болон түүнтэй ижил төстэй тоглоом, хэрэгсэл оролдож ширтэх, зохицуулагчийн шүглийн чимээ, бусдын дуут дохио, анхааруулгыг сонсох боломжийг хязгаарласан чихэвч зүүх, ном, сонин гэх мэт зүйл унших",
 • мөн "г"-д "Зорчих хэсэг дээр дугуйт тэшүүр, дугуйт хавтан болон түүнтэй ижил төстэй, биеийн тамир, спорт, тоглоомын зориулалттай хэрэгслээр явах"-ыг тус тус хориглосон заалтуудыг нэмж тусгасан байна.

Энэ нь сүүлийн үед хүүхэд залуучууд зам хөндлөн гарч байхдаа чихэвч зүүх, гар утас мэтийн эд зүйлсэд анхаарлаа сарниулах зэргээр болгоомж сэрэмж алдсанаас осолд өртөх тохиолдол ихсэх хандлагатай байгааг харгалзан дээрх заалтуудыг дүрэмд тусгасан болно.

Статистик мэдээ
 • 2019 оны 2-р сар
 • 2018 оны 3-р сар
 • 2018 оны 1-р сар
  Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
  Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
  Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ