/ / НАЛАЙХ, ХОНХОР ЧИГЛЭЛИЙН АВТОЗАМД ХЯНАЛТЫН ПОСТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

НАЛАЙХ, ХОНХОР ЧИГЛЭЛИЙН АВТОЗАМД ХЯНАЛТЫН ПОСТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтсээс тус дүүргийн нутаг Налайх, Хонхор чиглэлийн автозамд зөөврийн хяналтын пост байрлуулж тээврийн хэрэгслийн хурд хэмжих, бага насны хүүхдийг тээвэрлэж буй байдалд хяналт шалгалт явуулж, илэрсэн зөрчлийг газар дээр нь шийдвэрлэж ажиллаж байна.

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ