/ / 2018.05.11-ний өдөр Төв, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн хэмжээн дэх “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө” төвийн бүсийн зөвлөгөөн боллоо.

2018.05.11-ний өдөр Төв, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн хэмжээн дэх “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө” төвийн бүсийн зөвлөгөөн боллоо.

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ