/ / Та хүүхдээ эрхлүүлж, хажуудаа хамгаалж байгаа юм шиг хэдий ч энэ нь таны хүүхдийг хамгийн их эрсдэлд оруулж байгаа гэдгийг бүү март

Та хүүхдээ эрхлүүлж, хажуудаа хамгаалж байгаа юм шиг хэдий ч энэ нь таны хүүхдийг хамгийн их эрсдэлд оруулж байгаа гэдгийг бүү март

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ