/ / НИЙТИЙН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 173 ИХ БАГТААМЖИЙН АВТОБУСЫГ ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОХЫГ ХОРИГЛОЛОО

НИЙТИЙН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 173 ИХ БАГТААМЖИЙН АВТОБУСЫГ ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОХЫГ ХОРИГЛОЛОО

Иргэд, хөдөлгөөнд оролцогчдын аюулгүй байдал, тав тухтай зорчих нөхцлийг хангах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгслүүдийн сахилга, соёлыг дээшлүүлэх зоилгоор Мэргэжлийн хяналтын газраас нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийж,  автотээврийн хэрэгслийн стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг хангахгүй байгаа автуснуудыг хөдөлгөөнд оролцуулахыг хориглолоо.

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний 15 аж ахуйн нэгжийн Нийслэлийн Тээврийн газрын “Бүртгэлийн сан”-д бүртгэлтэй 173 их багтаамжийн автобус нь “Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага” MNS5012:2011 улсын стандартад заасан “Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 12-оос дээш жил ашигласан тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно.” гэж заасан шаардлагыг хангахгүй болсон, үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 13 жил ашиглагдсан тул автобуснуудыг нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд ашиглахыг зогсоох тухай улсын ахлах байцаагчийн акт гаргасан байна.

Замын цагдаагийн албанаас дээрх том оврын 173 автобусыг хөдөлгөөнд оролцож буй эсэхэд хяналт тавьж ажиллаж байгаа бөгөөд замын хөдөлгөөнд оролцсон тохиолдолд жолооч төдийгүй тухайн нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгжид хариуцлага тооцох юм.  

Иймд тухайн аж ахуйн нэгжүүдэд шаардлага хангахгүй байгаа автобуснуудыг замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх, үйлчилгээнд явж буй том оврын автобуснуудыг үйлчилгээнд гарах бүрт нь хяналт шалгалтыг үр дүнтэй зохион байгуулж байхыг зөвлөж байна.

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ