/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үеийн мэдээлэл / Дундаж хурдыг 5%-иар багасгах нь үхлийн аюулт зам тээврийн ослын тоог 30%-иар бууруулна

Дундаж хурдыг 5%-иар багасгах нь үхлийн аюулт зам тээврийн ослын тоог 30%-иар бууруулна

60 км/цагийн хурдтай яваа автомашинд мөргүүлсэн явган зорчигч амь насаа алдах магадлал 50 хувьтай байдаг

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ