/ / Замын цагдаагийн алба Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран ажиллах "САНАМЖ БИЧИГ" байгууллаа

Замын цагдаагийн алба Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран ажиллах "САНАМЖ БИЧИГ" байгууллаа

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ