/ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ / Тэсэрч дэлбэрэх бодис тэсэлгээний хэрэгсэл тээвэрлэх зөвшөөрөл / Овор ихтэй ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөл

Овор ихтэй ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөл

Овор ихтэй ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөл

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл
 • Жолооны үнэмлэхний хуулбар
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар
 • Мэргэшсэн жолооны үнэмлэхийн хуулбар
 • Татвар, даатгал төлсөн гэрчилгээний хуулбар
 • Тээврийн хэрэгслийн зураг 4 талаас авахуулсан байдал
 • ЗХАБТХ, ЗХД-ийн талаар аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч баталгаа гаргуулсан албан бичиг
 • Оношлогооны дүгнэлтийн хуудас
 • Овор ихтэй ачааны зураг, ачсан байдлын зураглал
 • Овор ихтэй ачаа MNS 5345:2011 стандартад заасан шаардлага хангасан байх

Хаяг: Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо, Доржийн гудамж “Сүлд чуулга” байр 

 

Статистик мэдээ
 • 2018 оны 2-р сар
 • 2018 оны 3-р сар
 • 2018 оны 1-р сар
  Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
  Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
  Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ