/ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ / Ял шийтгэлийн тодорхойлолт / ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр шинэчлэн баталсан Эрүүгийн хуулийг 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн. Тус хуульд “Ялтай байдал” гэсэн ойлголт байхгүй болсонтой холбогдуулан Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/195 дугаар тушаалаар Хууль зүйн сайдын 2013 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/12 дугаар тушаалаар баталсан “Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, лавлагаа өгөх заавар” хүчингүй болсон тул 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс иргэдэд ялтай эсэх ТОДОРХОЙЛОЛТ олгохгүй болсныг мэдэгдье.

 

Лавлах утасны дугаар: 70191060, 70191089

 

 

ЛАВЛАГААНЫ САН

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ