/ / Хүүхдийн хувьд эцэг, эхийн хийж байгаа үйлдэл ямагт зөв байдаг. Эцэг, эхчүүд бол 10 хүртэл насны хүүхдийн хувьд үлгэр дууриал нь юм.

Хүүхдийн хувьд эцэг, эхийн хийж байгаа үйлдэл ямагт зөв байдаг. Эцэг, эхчүүд бол 10 хүртэл насны хүүхдийн хувьд үлгэр дууриал нь юм.

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ