/ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ / Конвенц, стандарт / АВТО ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭЛ, ГЭРЛЭН ДОХИО, ХАШИЛТ, ЧИГЛҮҮЛЭХ ХЭРЭГСЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ.

АВТО ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭЛ, ГЭРЛЭН ДОХИО, ХАШИЛТ, ЧИГЛҮҮЛЭХ ХЭРЭГСЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ.

АВТО ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭЛ, ГЭРЛЭН ДОХИО,
ХАШИЛТ, ЧИГЛҮҮЛЭХ ХЭРЭГСЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ.

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ