/ / Орчин үеийн машинуудад хэрэглэж буй дохионы гэрлийг Эдвард Вальт 1920 оны эхээр зохион бүтээж патентжуулсан байна. 10 жилийн дараа дохионы гэрэлтэй анхны автомашиныг бүтээсэн нь “Женерал моторс” компанийн 1939 оны “Бьюк Роадмастер” байж.

Орчин үеийн машинуудад хэрэглэж буй дохионы гэрлийг Эдвард Вальт 1920 оны эхээр зохион бүтээж патентжуулсан байна. 10 жилийн дараа дохионы гэрэлтэй анхны автомашиныг бүтээсэн нь “Женерал моторс” компанийн 1939 оны “Бьюк Роадмастер” байж.

Статистик мэдээ
  • 2018 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ