/ / Жолооч зорчигч нарын амь нас, аюулгүй байдлаг хамгаалах хамгийн чухал хэрэгсэл бол хамгаалах бүс юм. Хамгаалах бүсийг анх “Вольво” компанийнхан 1959 онд бүтээжээ. Анхны хамгаалах бүстэй машин нь “Вольво PV 554”.

Жолооч зорчигч нарын амь нас, аюулгүй байдлаг хамгаалах хамгийн чухал хэрэгсэл бол хамгаалах бүс юм. Хамгаалах бүсийг анх “Вольво” компанийнхан 1959 онд бүтээжээ. Анхны хамгаалах бүстэй машин нь “Вольво PV 554”.

Статистик мэдээ
  • 2018 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ