ТАНЫ АВТОМАШИНЫ ЯНДАНГИЙН ЧАНГА ДУУ БУСДЫН ЭРХИЙГ ЗӨРЧӨӨГҮЙ БИЗ

Сүүлийн үед залуус өөрийн унаж, хэрэглэж буй тээврийн хэрэгслээ гоёж гангалах, зориулалтын бус тоноглол хийх нь элбэгшиж энэ төрлийн худалдаа эрэлт хэрэгцээ ихтэй байна. Мэдээж унаж буй машинаа гоёж гангалах нь юуны буруу байхав. Гэхдээ зориулалтын бус тоноглол хийх нь тухайн тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрээс гаргасан стандартыг зөрчиж өөрийн болон бусдын аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх нь ч бий. Үүний нэг нь бүдүүн яндан буюу хөдөлгүүрийн хүч дамжуулах эд ангийг зориулалт бусаар өөрчлөх болсон. Ингэж өөрчилснөөр автомашины хүч төдийлөн нэмэгдэхгүй боловч түүнээс гарч буй дуу чимээ нь бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулдаг бөгөөд энэ төрлийн гомдол манай албанд ирсээр байна.

Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 10.1 “Улсын стандарт шаардлагыг хангасан үзүүлэлт бүхий тээврийн хэрэгслийг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрнө”, Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн 2-р хавсралтын 4.3 “Яндан, дуу намсгуур ажиллахгүй буюу байхгүй болсон, зориулалтын бус дуу намсгууртай автомашин ашиглахыг хориглоно” гэж тус тус заасан байдаг.

Авто тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд MNS 4599:2003 стандартад тээврийн хэрэгслийн утааны яндангаас гарах дуу чимээний зөвшөөрөгдөх түвшин суудлын автомашин бензин хөдөлгүүртэй бол 74 Дб-аас хэтрэх ёсгүй гэж тогтоосон байна.

Хууль, дүрэмд заасны дагуу яндангаас гарах дууны хэмжээ хэтэрсэн тээврийн хэрэгслийг нэг бол дуу намсгагч /глушитель/ ажиллахгүй болсон, эсвэл зориулалт бусаар өөрчилж тоноглосон гэж үзнэ.

Ийм зөрчил гаргасан тохиолдолд Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 25-р зүйлийн 25.3-д “Ашиглахыг хориглосон, гэмтэлтэй буюу зохих зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөн тоноглосон тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон, эсхүл дээрхи тээврийн хэрэгслийг замд гаргах зөвшөөрөл олгосон ... бол 5000-25000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна” гэж заасан. Үүнтэй холбоотойгоор Нийслэлийн замын цагдаагийн газраас хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

САНАЛ АСУУЛГА »
Та Зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр явуулж байгаа үйл ажиллагааг ямар хэлбэрээр олж мэддэг вэ?
Санал өгсөн нийт хүн (848)
  • Телевизээр
  • FМ радиогоор
  • Сонин, сэтгүүл
  • Facebook, Twitter, Web
  • Найз нөхдөөсөө
  • Бусад

» Бусад санал асуулга харах

Та манай вэб хуудасны

зочин боллоо.