/ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ / Санхүүгийн ил тод байдал / Төсөв гүйцэтгэл / 2018 оны Замын цагдаагийн албаны батлагдсан төсөв

2018 оны Замын цагдаагийн албаны батлагдсан төсөв

Статистик мэдээ
  • 2019 оны 2-р сар
  • 2018 оны 3-р сар
  • 2018 оны 1-р сар
    Нийт дуудлага, мэдээлэл 0000
    Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 0000
    Гэмтсэн хүн 0000
Эрэн сурвалжилж байна

 

 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ИХ ТАЙЛБАР ТОЛЬ